dtnt-namtramy.edu.vn

Website Worth: $405.91

Daily Pageviews: 101

Daily Ads Revenue: $0.30

Last update was 2 months ago

Meta Info

Homepage - không được xóa
Trường PTDT Nội trú Nam Trà My

SEO Information

dtnt-namtramy.edu.vn
9978328, : -3265693
2

Server information

222.255.167.65
ns.dtnt-namtramy.edu.vn
Apache/2.2.27 (CentOS)
Vietnam
VNM
44
Hanoi
21.03330039978
105.84999847412

Domain information

Country Domain

Site Analysis

Joomla, MooTools

Keyword density

Keyword count density %
1 học 125 5.39
2 công 66 2.85
3 dục 61 2.63
4 giáo 50 2.16
5 tin 39 1.68
6 anh 38 1.64
7 văn 35 1.51
8 nghệ 32 1.38
9 nam 27 1.16
10 sinh 25 1.08
11 tiếng 24 1.04
12 thể 24 1.04
13 lịch 22 0.95
14 địa 22 0.95
15 ngữ 21 0.91
16 hóa 20 0.86
17 vật 18 0.78
18 thông 18 0.78
19 viên 17 0.73
20 nhạc 16 0.69
21 của 16 0.69
Alexa Quantcast

Last Updated

Upcoming Sites

Last Activity