dtnt-namtramy.edu.vn

Website Worth: $206.28

Daily Pageviews: 51

Daily Ads Revenue: $0.15

Last update was 2 months ago

Meta Info

Title: Homepage - không được xóa

Description: Trường PTDT Nội trú Nam Trà My

Tags: ptdt Nội trú nam trà Huyện

SEO Information

Index Info For: dtnt-namtramy.edu.vn

Alexa Rank: 19889057, delta:

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 125.212.207.100

NS records: ns.dtnt-namtramy.edu.vn

Server name: Apache/2.2.27 (CentOS)

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 44

City: Hanoi

Latitude: 21.03330039978

Longitude: 105.84999847412

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: Joomla, MooTools

Keyword density

# keyword count density %
1 học 127 5.54
2 công 64 2.79
3 dục 61 2.66
4 giáo 47 2.05
5 văn 36 1.57
6 anh 35 1.53
7 tin 32 1.4
8 nghệ 30 1.31
9 sinh 28 1.22
10 nam 28 1.22
11 tiếng 24 1.05
12 địa 23 1
13 ngữ 22 0.96
14 lịch 22 0.96
15 thể 22 0.96
16 trà 19 0.83
17 vật 18 0.78
18 thi 18 0.78
19 hóa 18 0.78
20 trường 18 0.78
21 nhạc 16 0.7